English 服務及支援
工程項目 關於我們 最新消息 主頁
 
 
我的選擇
 
 
 
 
 
型號
售價
 • HH-LA1603DB

  LED 天花燈 (19W)


  • 19W LED天花燈
  • 直徑460mm ‧ 高94mm

  $720
 • HH-LAZ1670

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑590mm.高139mm

  $1880
 • HH-LAZ1743

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑426mm.高96mm

  $1280
 • HH-LAZ3131KA

  LED 天花燈 (49W)


  • 49W LED天花燈
  • 直徑600mm.高100mm

  $2280
 • HHLAZ3132KA

  LED 天花燈 (49W)


  • 49W LED天花燈
  • 直徑600mm.高100mm

  $2280
 • HHLAZ6066L

  LED 天花燈 (120W)


  • 120W LED天花燈
  • 長:950mm ‧闊:630mm ‧高:106mm

  $2380
 • HHLAZ6079A

  LED 天花燈 (100W)


  • 100W LED天花燈
  • 長:950mm ‧闊:620mm ‧高:105mm

  $3280
 • HHXC2625

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑400mm ‧ 高102mm

  $538
 • HHXQ2510

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高129mm

  $880
 • HHXQ2582

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑424mm ‧ 高103mm

  $880
 • HHXQ3528

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑505mm ‧ 高75mm

  $1380
 • HHXZ2016

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑400mm ‧ 高85mm

  $1515
 • HHXZ2305

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 長:450mm ‧闊:450mm ‧高:92mm

  $2580
 • HHXZ2504

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高84mm

  $1380
 • HHXZ3004

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高106mm

  $1880
 • HHXZ3011

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑508mm ‧ 高95mm

  $1680
 • HHXZ3526

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高104mm

  $1880
 • HHXZ3550

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 主燈直徑500mm
  • 整燈670mm x 500mm x 108mm

  $2280
 • HHXZ3581

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高129mm

  $1080
 • HHXZ3583

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑460mm ‧ 高94mm

  $1080
 • HHXZ3584

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑470mm ‧ 高121mm

  $1080
 • HHXZ4030

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑500mm.高88mm

  $1280
 • HHXZ4034

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm.高88mm

  $1280
 • HHXZ4306

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑437mm ‧ 高62mm

  $1980
 • HHXZ6547

  LED 天花燈 (70W)


  • 70W LED光源
  • 直徑780mm ‧ 高150mm

  $5480
 • HHXZ4510A

  LED 天花燈 (60W)


  • 60W LED天花燈
  • 長:500mm ‧闊:500mm ‧高:90mm

  $3380
 • HHBW1511

  LED 天花燈 (16W)


  • 16W LED天花燈
  • 直徑250mm ‧ 高80mm

  $1280
 • HHXZ4511 / HHXZ4511A

  LED 天花燈 (58W)


  • 58W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高95mm

  $2980
 • HHXZ7511A

  LED 天花燈 (77W)


  • 77W LED天花燈
  • 直徑600mm ‧ 高100mm

  $3680
 • HHXZX511

  LED 天花燈 (118W)


  • 118W LED天花燈
  • 直徑800mm ‧ 高110mm

  $5880
 • HHXZ2010

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 長440mm ‧ 闊400mm ‧ 高100mm

  $1380
 • HHXZ3010

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長495mm ‧ 闊450mm ‧ 高105mm

  $1880
 • HHXZ2021

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑380mm ‧ 高85mm

  $1380
 • HHXZ4021

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑430mm ‧ 高85mm

  $1880
 • HHXZ2026

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑380mm ‧ 高85mm

  $1380
 • HHXZ4026

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑430mm ‧ 高85mm

  $1880
 • HHXZ2028

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑380mm ‧ 高85mm

  $1380
 • HHXZ3562

  LED 天花燈 (28W)


  • 28W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高131mm

  $1580
 • HHXZ4562

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑507mm ‧ 高135mm

  $1980
 • HHXZ2520

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑445mm ‧ 高75mm

  $1080
 • HHXZ9520

  LED 天花燈 (92W)


  • 92W LED天花燈
  • 長:1000mm ‧闊:685mm ‧高:90mm

  $4650
 • HHXZ2560T

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 長494mm ‧ 寬449mm ‧ 高145mm

  $1368
 • HHXZ6560T

  LED 天花燈 (67W)


  • 67W LED天花燈
  • 長700mm ‧ 寬637mm ‧ 高210mm

  $2668
 • HHXZ3527

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高110mm

  $3250
 • HHXZ6527

  LED 天花燈 (72W)


  • 72W LED天花燈
  • 直徑780mm ‧ 高135mm

  $6380
 • HHXZ3527B

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高110mm

  $4060
 • HHXZ6527B

  LED 天花燈 (72W)


  • 72W LED天花燈
  • 直徑780mm ‧ 高135mm

  $6980
 • HHXZ3506

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:565mm‧闊:565mm‧高:125mm

  $2380
 • HHXZ4307

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:540mm‧闊:540mm‧高:82mm

  $1880
 • HHXZ4317

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑530mm ‧ 高80mm

  $2080
 • HHXZ4331

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:520mm ‧闊:520mm ‧高:85mm

  $2180
 • HHXZ4332

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:520mm ‧闊:520mm ‧高:85mm

  $2180
 • HHXZ5500

  LED 天花燈 (55W)


  • 55W LED光源
  • 直徑580mm ‧ 高122mm

  $2280
 • HHXZ6500

  LED 天花燈 (67W)


  • 67W LED光源
  • 直徑680mm ‧ 高145mm

  $2680
 • HHXS4071

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:500mm ‧闊:500mm ‧高:98mm

  $1880
 • HHXC2217

  LED 防水天花燈 (16W)


  • 16W LED天花燈
  • 直徑292mm

  $478
 • HHXC1611

  LED 防水天花燈 (10W)


  • 10W LED天花燈
  • 直徑240mm‧高80mm

  $338
 • NNV70036WE1A

  LED 筒燈


  • 9W LED 筒燈
  • 色溫:3000K
  • 開孔呎吋:110mm
  • 產品呎吋 : 129mm (直徑) x 32mm

  $120
 • NNV70046WE1A

  LED 筒燈


  • 9W LED 筒燈
  • 色溫:4000K
  • 開孔呎吋:110mm
  • 產品呎吋 : 129mm (直徑) x 32mm

  $120
 • NNV70066WE1A

  LED 筒燈


  • 9W LED 筒燈
  • 色溫:6500K
  • 開孔呎吋:110mm
  • 產品呎吋 : 129mm (直徑) x 32mm

  $120
 • NNV70038WE1A

  LED 筒燈


  • 15W LED 筒燈
  • 色溫:3000K
  • 開孔呎吋:150mm
  • 產品呎吋 : 169mm (直徑) x 32mm

  $130
 • NNV70048WE1A

  LED 筒燈


  • 15W LED 筒燈
  • 色溫:4000K
  • 開孔呎吋:150mm
  • 產品呎吋 : 169mm (直徑) x 32mm

  $130
 • NNV70068WE1A

  LED 筒燈


  • 15W LED 筒燈
  • 色溫:6500K
  • 開孔呎吋:150mm
  • 產品呎吋 : 169mm (直徑) x 32mm

  $130
 • NNV70039WE1A

  LED 筒燈


  • 18W LED 筒燈
  • 色溫:3000K
  • 開孔呎吋:175mm
  • 產品呎吋 : 194mm (直徑) x 32mm

  $180
 • NNV70049WE1A

  LED 筒燈


  • 18W LED 筒燈
  • 色溫:4000K
  • 開孔呎吋:175mm
  • 產品呎吋 : 194mm (直徑) x 32mm

  $180
 • NNV70069WE1A

  LED 筒燈


  • 18W LED 筒燈
  • 色溫:6500K
  • 開孔呎吋:175mm
  • 產品呎吋 : 194mm (直徑) x 32mm

  $180
 • HHBQ1004W

  LED 壁燈 (6W)


  • LED光源 (6W)
  • 產品尺寸: 173mm x 90mm x 32mm

  $680
 • HHBQ1004B

  LED 壁燈 (6W)


  • LED光源 (6W)
  • 產品尺寸: 173mm x 90mm x 32mm

  $680
 • HHBQ1005W

  LED 壁燈 (6W)


  • LED光源 (6W)
  • 產品尺寸: 100mm x 100mm x 100mm

  $880
 • HHBQ1005B

  LED 壁燈 (6W)


  • LED光源 (6W)
  • 產品尺寸: 100mm x 100mm x 100mm

  $880
 • HHBQ1006

  LED 壁燈 (6W)


  • LED光源 (6W)
  • 產品尺寸: 280mm x 160mm x 50mm

  $638
 • HHLN3620

  LED 吊燈 (34W)


  • LED光源 (34W)
  • 燈長920mm‧闊75mm‧高800-1200mm (可調節)

  $2680
 • HHLQ4300

  LED 吊燈 (33W)


  • LED光源 (33W)
  • 產品尺寸: 850mm x 105mm x 1200mm

  $3395
 • HHLQ4301

  LED 吊燈 (33W)


  • LED光源 (33W)
  • 產品尺寸: 850mm x 105mm x 1200mm

  $3395
 • HHLW2507C

  LED 吊燈 (21W)


  • LED光源 (21W)
  • 產品尺寸: 底盤長600mm,整燈高900-1200mm

  $1280
 • HHLW2509

  LED 吊燈 (21W)


  • LED光源 (21W)
  • 燈盤直徑416mm‧整燈1100mm (最高)

  $2685
 • HHLW3612

  LED 吊燈 (33W)


  • LED光源 (33W)
  • 長 900mm‧闊 120mm
  • 燈飾至天花板可調節高度: 900-1100mm

  $3010
 • HHLW3612B

  LED 吊燈 (33W)


  • LED光源 (33W)
  • 長 900mm‧闊 120mm
  • 燈飾至天花板可調節高度: 900-1100mm

  $3010
 • HHLW05124

  LED 鏡前燈 (10.5W)


  • LED光源 (10.5W)
  • 產品尺寸: 680mm x 205mm x 65mm

  $1490
 • HHLW04125

  LED 鏡前燈 (8.5W)


  • LED光源 (8.5W)
  • 產品尺寸: 440mm x 80mm x 55mm

  $1050
 • HHLQ2619

  LED 吊燈 (21W)


  • LED光源 (21W)
  • 長900mm‧高800-1200mm (可調節)

  $2480
 • HHLZ3619

  LED 吊燈 (48W)


  • LED光源 (48W)
  • 直徑750mm · 高450mm

  $5460
 • HHLZ8619

  LED 吊燈 (79W)


  • LED光源 (79W)
  • 直徑950mm · 高550mm

  $6980
 • HHLZ4606

  LED 吊燈 (50W)


  • LED光源 (50W)
  • 直徑750mm · 整燈高450mm

  $5705
 • HHLZ6610

  LED 吊燈 (60W)


  • LED光源 (60W)
  • 直徑1050mm · 高346mm

  $3880
 • HHLZ9610

  LED 吊燈 (80W)


  • LED光源 (80W)
  • 直徑1250mm · 高408mm

  $5520
 • HHXS4555

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑550mm ‧ 高100mm

  $2680
 • HHXS6519

  LED 天花燈 (65W)


  • 65W LED天花燈
  • 長:640mm ‧闊:640mm ‧高:140mm

  $5380
 • HHXN4061

  LED 天花燈 (36W)


  • LED光源 (36W)
  • 直徑: 410mm x 高: 65mm

  $1380
 • HHXS4083

  LED 天花燈 (36W)


  • LED光源 (36W)
  • 直徑: 420mm x 高: 42mm

  $2680
 • HHLZ4507

  LED天花燈風扇


  • 46W LED天花燈風扇 (天花燈24W, 風扇22W)
  • 直徑406mm, 高370mm,扇葉展開直徑910mm
  • 陳列地點請按此

  $2180
 • HHLT0220PL13

  「護目佳」LED檯燈 (4.5W)


  • 4.5W LED光源
  • 調光功能
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電
  • 燈座直徑: 146mm, 高度: 307mm
  • *HHLT0220PL 於個別零售點有售

  $348
 • HHLT0221PL

  「護目佳」LED檯燈 (4.5W) (個別零售點有售)


  • 4.5W LED光源
  • USB輸入充電
  • 三段調光
  • 觸摸控制

  $328
 • HHLT0232EL13 (NEW) / HHLT0232EL

  「護目佳」LED 夾燈 (4.5W)


  • 4.5W LED光源
  • 調光功能(三段)
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電
  • *HHLT0232EL於個別零售點有售

  $268
 • HHLT0339WL13

  「護目佳」LED檯燈 (5W)


  • 5W LED光源
  • 三段色溫
  • 合蓋/觸摸感應
  • USB輸入充電
  • *HHLT0339WL於個別零售點有售

  $368
 • HHLT0628L13

  「護目佳」LED 檯燈 (4.5W)


  • 4.5W LED光源
  • 調光功能(三段)
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電
  • *HH-LT0628L於個別零售點有售

  $328
 • HHLT0629L13

  「護目佳」LED USB檯燈 (4.5W) (個別零售點有售)


  • 4.5W LED光源
  • 調光功能
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電

  $348
 • HHLT0421A13

  「護目佳」LED檯燈 (7.5W)


  • 7.5W LED光源
  • 無可視頻閃
  • 無藍光危害 (RG0)
  • 調光功能
  • 觸摸感應
  • *HHLT042113 於個別零售點有售

  $568
 • HHLT052313 / (NEW)HHLT0523A13

  「護目佳」LED檯燈 (17W)


  • 17W LED光源
  • 無可視頻閃
  • 無藍光危害 (RG0)
  • 調光功能
  • 觸摸感應
  • *HHLT052313 於個別零售點有售

  $898
 • HHLT0616A13

  「護目佳」LED檯燈 (12W)


  • 12W LED光源
  • 無可視頻閃
  • 無藍光危害 (RG0)
  • 三段色溫
  • 調光功能
  • 觸摸感應
  • USB輸出

  $1098
 • HHLT0617A13

  「護目佳」LED檯燈 (12W)


  • 12W LED光源
  • 無可視頻閃
  • 無藍光危害 (RG0)
  • 三段色溫
  • 調光功能
  • 觸摸感應
  • USB輸出

  $1098
 • HHLT0640PL

  「護目佳」LED鏡燈 (3.5W)


  • 3.5W LED光源*
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電

  $428
 • HHLT0640WL

  「護目佳」LED鏡燈 (3.5W)


  • 3.5W LED光源*
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電

  $428
 • HHLT0346L13

  「護目佳」LED檯燈 (5W)


  • 5W LED光源,白色外殼
  • 三段色溫
  • USB輸入充電
  • 觸摸感應
  • 燈臂可以上下,左右移動

  $348
 • HHLT0249L

  LED 夾燈 (3W)


  • 3W LED光源
  • 三段色溫
  • 觸摸感應
  • USB輸入充電

  $188
 • HHTQ0457L

  無線便攜磁吸燈 (6W)


  • 6W LED光源
  • 三段色溫
  • 磁石掛牆底座,可分開攜帶使用
  • USB輸入充電

  $278