English 服務及支援
工程項目 關於我們 最新消息 主頁
 
 
我的選擇
 
 
 
 
 
型號
售價
 • FR-E7

  窗口式冷氣機(淨冷型)(3/4匹)


  • 全機3年保修
  • 製冷量: 7,340Btu/h (3/4匹)
  • 4級能源標籤
  • 雪種: R410A 環保雪種


  $2780
 • FR-E9

  窗口式冷氣機(淨冷型)(1.0匹)


  • 全機3年保修
  • 製冷量: 9,010Btu/h (1.0匹)
  • 4級能源標籤
  • 雪種: R410A 環保雪種


  $3180
 • FR-E12

  窗口式冷氣機(淨冷型)(1.5匹)


  • 全機3年保修
  • 製冷量: 11,940Btu/h (1.5匹)
  • 4級能源標籤
  • 雪種: R410A 環保雪種


  $4080
 • FR-E18

  窗口式冷氣機(淨冷型)(2.0匹)


  • 全機3年保修
  • 製冷量: 18,080Btu/h (2.0匹)
  • 4級能源標籤
  • 雪種: R410A 環保雪種


  $5180